1. เครื่องมือ

Scotch-Brite® Drainboard Fold

3M ID XN002013912
  • เหมาะสำหรับใช้รองพื้น
  • เพื่อขจัดปัญหาพื้นเปียก เช่น ที่คว่ำจาน ชาม แก้วกาแฟ
  • หรือใช้รองในลิ้นชัก
  • คุณสมบัติดูดซับน้ำ
 เพิ่มเติม
รายละเอียด

สก๊อตช์-ไบรต์® แผ่นรองซับน้ำอเนกประสงค์

เหมาะสำหรับใช้รองพื้น เพื่อขจัดปัญหาพื้นเปียก เช่น ที่คว่ำจาน ชาม แก้วกาแฟ หรือใช้รองในลิ้นชัก

  • เหมาะสำหรับใช้รองพื้น
  • เพื่อขจัดปัญหาพื้นเปียก เช่น ที่คว่ำจาน ชาม แก้วกาแฟ
  • หรือใช้รองในลิ้นชัก
  • คุณสมบัติดูดซับน้ำ
Follow Scotch-Brite™ Brand
แบรนด์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย